Hướng dẫn tạo tài khoản Oracle Cloud để sử dụng server miễn phí

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản Oracle Cloud Free Tier để trải nghiệm dịch vụ Cloud Server miễn phí trọn đời từ Oracle. ☰ Mục lục nội dung Đăng ký tài khoản Oracle Cloud miễn phí1. Đăng ký2. Tùy chọn tài khoản3. Thêm thông tin thanh toánĐăng nhập Oracle Cloud … Đọc tiếp Hướng dẫn tạo tài khoản Oracle Cloud để sử dụng server miễn phí