Hướng dẫn tạo VPS miễn phí trọn đời với Oracle Cloud

Tiếp tục với loạt bài viết về Oracle Cloud Free Tier, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình căn bản máy ảo VPS miễn phí chạy Centos 7 sau khi vừa đăng ký tài khoản xong. Việc này nhằm giúp bạn kết nối và sử dụng máy ảo dễ dàng hơn. ☰ Mục lục … Đọc tiếp Hướng dẫn tạo VPS miễn phí trọn đời với Oracle Cloud